Komisja Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw Społecznych

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw Społecznych

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr SOK.0007.7.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu