Komisja Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr SOK.0007.6.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu