Komisja Skarg , Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg , Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-28 uchwałą nr SOK.0007.4.2018

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu