Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja Oświaty, Rodziny, Kultury i Spraw Społecznych stała 2018-11-28 SOK.0007.7.2018
Komisja Rewizyjna stała 2018-11-28 SOK.0007.3.2018
Komisja Rolnictwa , Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska stała 2018-11-28 SOK.0007.6.2018
Komisja Skarg , Wniosków i Petycji stała 2018-11-28 SOK.0007.4.2018